Contactformulier

Heb je vragen of opmerkingen?

×
Ja, schrijf me in voor een proefles!

Vanaf 15 jaar oud
Lessen zijn van 19:30 tot 21:00 uur
×
en

Huishoudelijk reglement


Dit reglement is opgesteld om een veilige en aangename leeromgeving te scheppen voor iedereen die bij Black Bear traint. Lees het goed door en stel vragen in de training bij onduidelijkheden.

1. Doel en missie. De Vereniging Black Bear Taekwondo is in het leven geroepen om iedereen die dat wil te trainen in taekwondo. Daartoe organiseert ze wekelijkse trainingen en andere activiteiten om de ontwikkeling van de leden op het gebied van taekwondo te ondersteunen. De trainingen staan open voor iedereen vanaf 15 jaar.

2. Respect en discipline. Taekwondo heeft respect en discipline hoog in het vaandel staan. Bij Black Bear betekent dit dat je met al je medestudenten en je trainers omgaat zoals je graag wil dat ze met jou omgaan. Ook met de zaal en het materiaal ga je zorgvuldig om: je groet bij binnenkomst en verlaten van de zaal; je helpt opruimen na een training; je ruimt je eigen spullen altijd achter je op, ook eventueel afval gooi je in de prullenbak. Voorts handel je altijd vanuit zorgvuldigheid naar elkaar (zie punt 13).

3. Gelijkwaardigheid. Iedereen binnen Black Bear is gelijkwaardig, ongeacht ras, sekse, leeftijd, geloof, cultuur, etc. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt op basis van deze verschillen. Niet iedereen is echter gelijk (zie punt 4).

4. Trainers. Aanwijzingen van de trainers volg je op. Vragen stellen mag, maar het laatste woord is altijd aan de trainers. Zij zullen handelen uit het oogpunt van veiligheid en verantwoordelijkheid.

5. Lidmaatschap. Met ondertekening van het inschrijfformulier ben je lid van Black Bear Taekwondo, met de rechten en plichten die hier bij horen (zie punt 6). De trainers behouden het recht om aspirant-leden te weigeren. Hierover zijn ze geen verantwoording behalve naar elkaar verschuldigd.

6. Opzegging. Opzegging van het lidmaatschap kan via de website, tenminste een (1) kalendermaand vóór het aflopen van je contributie. Bij het achterwege blijven van de opzegging, loopt je lidmaatschap en daarmee je contributieplicht door tot je het op de afgesproken wijze beëindigt. Hier is geen discussie over mogelijk. Er kan door de trainers afgeweken worden van de contributieplicht, maar alleen in overleg met de hoofdtrainer. Redenen hiervoor kunnen zijn: langdurige blessures, ziekte of andere overmacht. Dit zal echter altijd in overleg gaan. Het laatste woord hierover is altijd aan de trainers.

7. Rechten en plichten.
Ieder lid is verplicht contributie te betalen, zoals afgesproken bij aanvang van het lidmaatschap. Voldoe je hieraan, ben je welkom op alle activiteiten van Black Bear. Het is je eigen verantwoordelijkheid je contributie op tijd te betalen. Bij in gebreke blijven volgt als eerste een gesprek met de hoofdtrainer, waarna eventuele andere maatregelen genomen worden. In het uiterste geval volgt schorsing en/of opzegging van het lidmaatschap. Bij financiële problemen bekijken we graag met je wat de mogelijkheden zijn. Kaart ze aan, blijf er niet mee zitten. Trainers zullen hier altijd zorgvuldig mee omgaan.

8. Kleding. Iedereen traint in een nette dobok en bijbehorende ti, met uitzondering van mensen die net komen trainen. Voor de dobok geldt de regel dat je een witte bies draagt als je een Geupgraad draagt, en een zwarte bies wanneer je een Dangraad draagt.

9. Verplicht materiaal. Via de link op onze website is allerlei materiaal te bestellen voor een goed uitgeruste training. Voor heren is het dragen van een tok verplicht, in elke training. In sparringstraining is daarnaast arm-, scheen- en gebitsbeschermer verplicht.

10. Toernooien. Graag doen we met de school mee aan toernooien. Voor toernooien die de trainers geschikt achten, kun je een uitnodiging krijgen om mee te doen. Het laatste woord over je deelname is altijd aan de trainers. Wederom handelen zij uit oogpunt van persoonlijke veiligheid en verantwoorde deelname.

11. Examens. We streven ernaar twee maal per jaar examens te organiseren. Alle examens vóór het eerste Dan examen worden in onze eigen dojang afgenomen.

12. TBN. Je bent verplicht lid te worden van de TaekwondoBond Nederland, de overkoepelende bond voor onze sport. De school meldt je aan als lid. Je bent zelf verantwoordelijk voor je afmelding en je betalingen.

13. Dojangetiquette. In en rond de dojang geldt een aantal regels, waar je je aan houdt:

 1. Bij het betreden en het verlaten van de zaal groet je door middel van een korte buiging.
 2. Je zet je mobiele telefoon op stil.
 3. Persoonlijke eigendommen leg je aan de zijkant van de zaal waar ze niemand in de weg liggen.
 4. Opstellen aan het begin van de training gaat als volgt: de trainers staan voor de groep. De hoogste leerling staat – met het gezicht naar de trainers – rechts vooraan, daarnaast volgen de drie volgende graden. Op de volgende rij staat de 5e hoogste graad aan de rechterkant, achter de hoogste leerling, en de volgende 3 graden links van hem/haar. Zo gaat dit door tot iedereen een plek heeft. Bij gelijke graden geldt het anciënniteitbeginsel, dat wil zeggen dat degene die het langst traint het verst vooraan staat binnen die graad.
 5. Aan het begin en einde van de training groet je de trainers door middel van een korte buiging. De hoogste leerling geeft de commando’s ‘Charyeot’ en ‘Kyeungre’, waarop je antwoordt met een buiging en de woorden ‘Tae kwon’. Dan zegt de hoofdtrainer ‘Joonbi’ en kom je in Gibon Joonbi Seogi.
 6. Na de training groet je iedereen door ze de hand te schudden, op traditionele taekwondomanier: je steekt je rechterhand uit, ondersteund door je linkerhand onder de elleboog. Bij het handen schudden maak je een lichte buiging.
 7. In de dojang wordt niet gegeten en gedronken, behalve wanneer de trainers daar tijd voor inruimen.
 8. In de kleedkamer plaats je al je spullen (ook je schoenen) op de banken, zodat de schoonmaakster de vloer makkelijker kan schoonmaken tijdens de training.
 9. Je helpt opruimen.
 10. Je ruimt je rommel achter je op.
 11. Je trekt de buitendeur achter je dicht, tegen insluipers.